Cançonetes dels Palominos /  03 Julio 2017 /  401 views

Son tots
De la mateixa talla
Tallats per un mateix patró
Son tots els Palominos
De les Filaes diuen la millor.

Nosaltres aixó ho comprenem
Que tots ho fariem igual
Possant el amor propi
Que els Palominos
Possem tots el anys.

I tocarem un toc d’atenció
Als que de nou eixen enguany
Procuren fer-ho tot lo millor
Per a no perdre lo de tots els anys.

Som co-xinos per excel.lencia
Guarros hasta la flor del cul
Pero tenim un algo
Qu’en les esquadres
No mos pot ningú.

Formals en tot acte de Festa
Serios com homens de raó
Pero s’acaba l’acte
Mos veus en terra
tots en muntó.

L’alegria de poder cantar
Estes coples en reunió
Davant de una botella gran
Mos ompli a tots
De satisfacció.

Uh uh, uh uh uh uh uh uh,
Uh uh, uh uh uh uh uh uh,
Uh uh, uh uh uh uh uh uh,
Uh uh, uh uh uh uh uh uh.

L’alegria de poder cantar
Estes coples en reunió
Davant de una botella gran
Mos ompli a tots
De satisfacció.

Related Videos