Cançonetes dels Palominos /  03 Julio 2017 /  426 views

Si passes pels Palominos
Voras una novetat
Voras una novetat, at, at

Voras l’esquadra de negres
Que a Valencia hem portat
Que a Valencia hem portat
Vixca el Palominos
i els negres també.

Punxa punxa punxa xa xa

Els negres dels Palominos
Tots tenen bona pressencia
Tots tenen bona presencia encia, encia

I el que no s’ho vullga creure
Que ho pregunte en Valencia
Que ho pregunte en Valencia
Vixca el Palominos
i els negres també.

Punxa punxa punxa xa xa

Cok, Navarro, Bartolito
i Paquito el Sabater
i Paquito el Sabater, er, er.
Miguelin, Joaquin Cabrera,
Marcoval i La Tonueg
Marcoval i La Tonueg, eg, eg.

Presidits pel cabo Pérez
Tots ho fan fer molt re bé
Tots ho fan fer molt re bé
Vixca el Palominos
i els negres també.

Punxa punxa punxa xa xa

La Comparsa agraida
als negres felicitem
als negres felicitem, em, em.

Correrem tota l’espanya
I “quizás” el mon sansser
I “quizás” el mon sansser, er, er.

De Alcoi son eixos negres
I la Comparsa també
I la Comparsa també
Vixca el Palominos
i els negres també.

I el Capitá,
Agrait de tots
estáááá.

Lara la la, Lara la la la
Larala Larala Larala

Related Videos