Cançonetes dels Palominos /  03 Julio 2017 /  520 views

Primer día de Diana
Em vaig alçar bon matí
Vaig i desperté a la dona
Xica que m’has de vestir

Possam açi una agulleta
La faixa que hem pare bé
Veges si hem penga la borla
Al puesto que es menester

Men vaig, adiós
Li diu Quelo a la dona,
Men vaig, adiós
I antes de aplegar a la plaça
I antes de aplegar a la plaça
Ja tenía el guitarró

Una volta passen Festes
S’encontrarem molt malalts
El cap mos pega punxades
La panxa desbarata

No puc menegar les cames
Els brassos no els puc alçar
El xaleco en pulmonía
No sabem si es salvará

Men vaig, adiós
Li diu Quelo a la dona,
Men vaig, adiós
I antes de aplegar a la plaça
I antes de aplegar a la plaça
Ja tenía el guitarró.

Related Videos