2015 Mudejars d'Honor

El dia de Sant Jordi de les festes de 2015 la Filà celebra un acte de reconeiximent a tres persones ben volgudes, totes elles son mereixedores de la distinció de Mudejar de Honor. Una llarga pertenencia i una vide plena de dedicacio a la seua benvolguda Filà Mudéjares, fa a estes tres persones acreedores del dit reconeiximent, encara que, malgradament no tots poden rebrer-lo en persona.

 

El Primer Tro demana a D. José Gandía Gisbert, número uno de la Filà, que siga el encarregat de fer la entrega de la insignia d'or, recordatori del esdeveniment.

 

José Gandía Gisbert, número uno de la Filà

 

En primer lloc reb el reconeiximent de Mudejar de Honor a titul postum a D. José Fernando Peidro Payá (Fandango), qui malahuradament ens ha deixat. Seràn els seus nets Jordi i Alejandro els que rebran de la ma de Pepito la insignia d'or.

 

José Fernando Peidro Payá a titul postum

 

Seguidament, el secretari crida a D. Liberto Calabuig Blasco (Anchova), que acudeix acompanyat del seu fill Jordi i dels seus nets, i envoltat de la emoció i el carinyo dels seus, reb personalment la insignia i l'abraç afectuos del numero uno de la Filà.

 

Liberto Calabuig Blasco

 

Per últim el secretari crida el nom de D. Mario Gisbert Cantó, que tot i el seu estat de salud, ha vulgut vindre en el seu traje de Palomino, i acompanyat per la sua neta, reb la insignia que Pepe Gandía li posa en el pit, ple d'orgull i emoció.

 

Mario Gisbert Cantó

 

Un fort abraç dels Palominos, que en peu emeten un llarg aplaudiment.